06-21822629 info@equiflexible.nl

Verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving

In verband met het coronavirus maak ik alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een (telefonische) triage / gezondheidscheck.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)) krijgen, dan verzoek ik je de afspraak te annuleren. Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Maken van een afspraak en (telefonische) triage

Je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op basis van een gezondheidscheck die ik met je doorloop, bepaal ik of je behandeld kan worden. 

 

Voor alle cliënten geldt: je kan geen afspraak maken als je één van onderstaande vragen met JA beantwoordt.

 1. Heb je (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Je kan pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

 

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk


Wat vraag ik van je?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houd ik graag beperkt.
 • Bij binnenkomst gebruik je de handalcohol.
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen.
 • Houdt er rekening mee dat je tijdelijk geen gebruik kan maken van het toilet.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak (telefonisch) contact met mij op om te overleggen of de afspraak door kan gaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een overschrijving of Tikkie.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen breng ik uiteraard niet in rekening.
 • Volg de instructies van de masseur altijd op.
 • Mocht je je niet prettig voelen om je gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik er uiteraard alle begrip voor. Laat mij dit dan wel z.s.m. weten.

 

Mijn voorzorg maatregelen:

 • Ik heb geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef geen hand
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/ of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

 

Blijf gezond!