06-21822629 info@equiflexible.nl

Huisregels

 1. Equiflexible is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs (NGS) en conformeert zich aan de voorgeschreven gedragscode, de algemene voorwaarden en klachtenservice.

   

 2. Equiflexible gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie over de client. Dat betekent onder andere dat ik geheim houd wat mij tijdens de beroepsuitoefening in vertrouwen is verteld of wat ik gehoord of gezien heb en waarvan ik moet begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is.

   

 3. Privacy staat hoog in het vaandel bij Equiflexible. Ik zet mij er voor in dat er geen informatie over de client via welke weg dan ook verspreid wordt en dat ik mij daar zelf ook niet schuldig aan maak.

   

 4. Equiflexible geeft alleen informatie van en over de cliënt aan anderen, inclusief verwijzers en naasten van de cliënt, als de cliënt ( en/of zijn vertegenwoordiger) daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Equiflexible hecht veel waarde aan hygiëne en ethiek. De client dient de praktijk ‘fris’ te bezoeken en zelf een badlaken mee te nemen.

   

 6. Equiflexible geeft geen erotische of medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit vooraf- of tijdens een massage gevraagd wordt. Equiflexible behoud het recht om de behandeling dan te staken.

   

 7. Voorafgaand van de eerste behandeling wordt de cliënt gevraagd het intake formulier in te vullen.

   

 8. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Equiflexible de behandeling staken en de cliënt doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de arts of fysiotherapeut hier toestemming voor verleent.

   

 9. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient de client voor aanvang van de massage kenbaar te maken. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

   

 10. Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik de cliënt om toestemming vragen om overleg te plegen met hem of haar of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden en/of wij dan kunnen samenwerken aan een zo goed mogelijk herstel.

   

 11. Equiflexible is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

   

 12. Equiflexible is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen vooraf, tijdens of na een massagebehandeling.

   

 13. Equiflexible behoudt het recht de klant te weigeren indien deze onder invloed is van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geeft tot contra-indicatie.

   

 14. Betalingen dienen contant, per bankapp (Tikkie) of (vooraf) per overschrijving te worden voldaan.

   

 15. Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij niet of te laat geannuleerde afspraken wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

   

 16. Roken is niet toegestaan in de ruimte Equiflexible.

   

 17. De mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn of op ‘stil’ worden gezet tijdens de massage.

 18. Afspraken kunnen telefonisch, per Whatsapp of e-mail worden gemaakt.  

 

Bij het maken van een afspraak en/of bij binnenkomst bij de praktijk van Equiflexible gaat de cliënt akkoord met deze huisregels.